Algemene Voorwaarden

De foto('s) die u aan FunPhoto.nl opstuurt, worden bezit van FunPhoto.nl. Door uw foto('s) op te sturen, verklaart u dat u geen inbreuk op een ander zijn auteursrecht maakt.
FunPhoto.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze regel. Uw opgestuurde foto('s) worden niet direct geplaatst. Funphoto.nl behoudt het recht een foto al dan niet te plaatsen, al naar gelang de inhoud van de foto. Alleen volledig en correct ingevulde aanvragen tot plaatsingen, worden in behandeling genomen. Funphoto.nl is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

Het inzenden van foto's kan uitsluitend via het uploadformulier wat te vinden is op de "Foto Insturen" pagina . U ontvangt van ons GEEN email ter bevestiging van uw inzending. Als uw foto geplaatst wordt ontvangt u van ons GEEN email om de plaatsing te bevestigen.

Bij opname in ons Foto archief geef je Funphoto.nl toestemming om de foto vrij te publiceren op haar website en garandeert over alle rechten op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart Funphoto.nl voor mogelijke aanspraken van derden terzake.

Het is NIET toegestaan om deze afbeeldingen te hotlinken!
Wil je de afbeeldingen toch op je eigen website plaatsen, sla de afbeelding dan op je eigen server of die van je provider op, dat mag uiteraard wel.
Het hotlinken kost ons onnodig veel extra dataverkeer, waar we niets aan hebben, maar wel voor moeten betalen.
Archief Doorzoeken:

Statistieken:
Foto's in archief: 530
Foto's in aanvraag: 0